Громадський контроль та шляхи оновлення сфери надання послуг ЖКГ в Херсоні


17 березня у Херсонському кризовому медіа центрі відбулося обговорення «Громадський контроль та шляхи оновлення сфери надання послуг ЖКГ в Херсоні».
Представники ОСББ та громадських організацій обговорили бачення шляхів оновлення сфери надання послуг ЖКГ та покращення громадського контролю за ними.

На розгляд учасників обговорення були винесені результати дослідження стану нормативно-правової бази надання житлово-комунальних послуг та ступеня задоволення споживачів якістю цих послуг.
Учасники конференції ухвалили Резолюцію, яка крім оцінки сучасної ситуації у сферах самоорганізації населення та громадського контролю у сфері ЖКГ в Україні, містить конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку цього руху та вирішення за його допомогою найбільш актуальних проблем населення.
У сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ), яке залишається однією з найбільш проблемних соціальних сфер в Україні, неможливо покращити якість надання ЖКП без створення належних умов для всебічного залучення громадян та органів самоорганізації населення до планування робіт, обґрунтування та встановлення тарифів, контролю за наданням ЖКП, виконанням ремонтних робіт та використання коштів з оплати ЖКП, що дозволить запобігти зловживанням у цій сфері.
Разом із тим через відсутність механізмів реалізації вказаних повноважень громадськості у підзаконних НПА, громадяни та ОСНи практично не можуть реалізувати ці повноваження.
Аналіз чинних нормативно-правих актів центральних органів виконавчої влади показав, що існуючі законодавчі норми неузгоджені одна з одною, не утворюють єдиної системи та не забезпечують належної законодавчої бази для громадського контролю за якістю ЖКП.
Проведене в регіонах опитування думки громадських експертів стосовно ступеня задоволення споживачів ЖКП якістю послуг свідчить, що переважна більшість жителів незадоволені їх якістю. Повсюдно спостерігається малоефективна реакція посадових осіб та комунальних підприємств на звернення мешканців щодо поліпшення справ у цій сфері. Усі ці причини об'єктивного і суб'єктивного характеру гальмують реформування системи надання ЖКП в напрямку більш повного врахування та задоволення інтересів споживачів, перешкоджаючи реалізації державної політики у цій сфері.
Учасники обговорення, представники громадських організацій та засобів масової інформації взяли участь в обговоренні та напрацювали наступні коментарі:
Підтримати пропозиції всеукраїнських експертів щодо внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів України, які передбачають залучення органів самоорганізації населення та представників громадськості до здійснення контролю за наданням ЖКП.
Ініціювати проведення відкритого засідання Кабміну з питання комплексного нормативно-правового забезпечення громадського контролю у сфері надання ЖКП.
Повести цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою активізації участі громадськості у контролі якості та обсягів наданих цих послуг, обґрунтованості тарифів та належній реалізації прав споживачів.

Комментарии