Навчання соціальним медіа - конкурс заявок

Посольство США в Україні оголошує конкурс заявок для українських неурядових організацій і незалежних засобів масової інформації, зацікавлених в реалізації проектів, спрямованих на сприяння свободі інформації через професійний розвиток соціальних медіа та навчання.

Такі програми професійного розвитку для використання нових медіа покликані покращити доступ українських громадян до інформації та сприяти збереженню свободи в Інтернеті. Проекти повинні продемонструвати, як покращення можливостей організацій у використанні соціальних медіа сприятиме їхній меті забезпечення свободи інформації, а також допоможе поширенню знань про Закон про доступ до публічної інформації та посприяє суспільному добробуту в цілому.

Пріоритетними напрямками Грантової програми для НУО "Навчання соціальним медіа" є:

Свобода в Інтернеті: проекти, що спрямовані на захист свободи вираження думок, свободи асоціацій і зборів в онлайн-просторі за допомогою навчання новим і соціальним медіа.

Доступ до публічної інформації: підтримка неурядових організацій, що займаються наданням інформації громадськості з метою розвитку навичок володіння соціальними медіа, щоб надати організаціям можливість розширити свою аудиторію і збільшити кількість відгуків.

Нові медіа в традиційних незалежних ЗМІ: ініціативи, які сприятимуть розвитку та ефективності використання традиційними незалежними засобами масової інформації нових та соціальних медіа.
Молодь в соціальних медіа: Створення потенціалу у сфері соціальних медіа серед молодих українців. Діяльність має бути пов'язана з роботою організацій громадянського суспільства, вільним доступом до публічної інформації і свободи в Інтернеті.

Гранти програми "Навчання соціальним медіа" для НУО надаються українським неурядовим організаціям і незалежним засобам масової інформації, які працюють в сфері свободи преси, слова та Інтернету. Буде розглядатись тільки одна заявка від кожної організації. Гранти надаються на разовій основі. Тривалість проекту може бути різною, але не повинна перевищувати одного року. Максимальна сума фінансування становить $75 000. Більшість сум буде меншими; середня очікувана сума гранту складає від $10 000 до $30 000.

Вимоги до участі в конкурсі
Гранти програми "Тренінг з соціальних медіа" надаються українським неурядовим організаціям та незалежним ЗМІ. Українські державні організації не можуть брати участь у конкурсі. Буде розглядатись тільки одна заявка від кожної організації.

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути призначеними або обраними на державні посади на момент подачі заявки або протягом усього терміну дії гранту.

Організації, які належать до або отримують фінансову підтримку від політичних партій (за винятком короткострокової реклами), не можуть брати участь у конкурсі.

Організації не можуть нести витрати за рахунок власних коштів від імені політичних партій, партійних коаліцій або їхніх представників.

Грантові кошти не можуть бути використані на політичну кампанію або для компенсації коштів, витрачених на політичну кампанію.

Організації не можуть публікувати або оголошувати інформацію, що прямо або побічно говорить на користь або проти будь-якого політичного кандидата, політичної партії чи партійної коаліції.

Участь або отримання коштів Грантової програми для НУО "Тренінг з соціальних медіа" не дискваліфікує організацію для участі в інших державних грантових програмах США.

Правила подачі заявки
Заявка та усі супровідні документи для участі в конкурсі приймаються лише в електронному варіанті. Заявки у паперовому вигляді прийматися не будуть. Ви повинні надіслати заявку в PDF форматі. Заявка має бути заповнена англійською та українською мовами.

Заявки з поміткою «Social Media Training» приймаються до 23:59 (за київським часом) 28 липня 2013 року за адресою: KyivSocialMediaGrant@state.gov

Ви повинні використовувати стандартну форму для подачі заявок і дотримуватись інструкцій.

Заявники можуть також запросити інформацію за адресою KyivSocialMediaGrant@state.gov

Неповні анкети або анкети, надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Комментарии