Гендерний паритет і професіоналізм: податківці дотримуються балансу

Аналіз виконання заходів обласної програми з утвердження гендерної рівності протягом 2008 року свідчить: ґендерний вимір стабільно є важливою складовою всіх стратегічно важливих напрямів кадрової політики в органах податкової служби області.

Зокрема, в колективній угоді ДПА в області враховані вимоги щодо сприяння кар'єрному зростанню, рівних прав і можливостей чоловіків та жінок на державній службі, поліпшенню соціально-економічного та психологічного самопочуття фахівців ОДПС, передбачених Державною програмою з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року
У статистичному розрізі кількість жінок серед кадрового складу ОДПС залишається стабільно високою. В органах державної податкової служби Херсонської області нині працюють 1313 осіб. Із них – 849 жінок (64,7%).
Відстежується гендерна збалансованість у представництві на вищих щаблях керівництва на рівні ДПА в області та державних податкових інспекцій у містах та районах. Зокрема, на посадах керівного складу ДПА в області нині – 72 жінки (начальники управлінь, відділів та їх заступники). 13 із 20 (65 відсотків) податкових інспекцій та відділень у містах та районах області очолюють жінки. Ще 31 жінка обіймають нині посади заступників керівників ДПІ та ОДПІ в області.
Жінки складають більшість і серед головних бухгалтерів та їх заступників, завідувачів секторами, головних державних ревізорів-інспекторів, старших державних податкових інспекторів та інших категорій податківців (окрім спеціалістів податкової міліції, що передбачено специфікою роботи особового складу).
При формуванні кадрового резерву на заміщення керівних посад та стажування осіб, які перебуваютьу резерві на керівні посади в ОДПС області, теж чітко враховуються як фахові та морально-етичні вимоги до роботи в податковій службі, так і рекомендації Головдержслужби щодо рівного представництва жінок і чоловіків.
Відпрацьований чіткий механізм надання фінансової допомоги при народженні дитини (як жінкам, так і чоловікам) та на проведення лікувальних операцій для спеціалістів, які працюють у системі органів ДПС області.
Протягом 2008 року в кожному колективі ОДПС області проведена низка заходів (інструктажів, залікових перевірок набутих знань тощо), спрямованих на поліпшення охорони праці, створення безпечних та комфортних для життя і здоров’я умов праці кожного спеціаліста.
Активно використовується впорядкована за сучасними вимогами тренажерна зала для спеціалістів ДПА в області. Зокрема, тут створені всі умови для тренувань і чоловікам, і жінкам. Окрім того, укладена угода зі стадіоном “Старт” для проведення щотижневих тренувань чоловічої футбольної команди ДПА в області.
Відстежується чітка тенденція до значного зростання кількості оздоровлених чоловіків, жінок, матерів та батьків із дітьми на базах відомчих відпочинково-оздоровчих комплексів ДПА України. Зокрема, у відомчих здравницях всеукраїнської профспілкової організації державної податкової служби санаторії “Дніпро” і дитячому санаторно-оздоровчому центрі “Маяк” протягом 2008 року відпочили 259 спеціалістів ОДПС області та членів їхніх сімей (147 дорослих (із них 50 чоловіків і 97 жінок) та 112 дітей).
 Аналіз свідчить: кожен фахівець, який подавав заявку на власне оздоровлення чи для своєї родини, отримав реальну можливість на таку послугу за рахунок професійної спілки у відомчих оздоровницях.
За рахунок Фонду соціального страхування інших  санаторіях України в 2008 році оздоровлено ще 13 осіб (жінок –8, чоловіків – 3 та 2 дітей).
Аналіз стану справ та актуальні завдання щодо утвердження гендерної рівності в податкових органах області оприлюднюється на апаратних нарадах керівництва, доводиться до відома спеціалістів державних податкових інспекцій у містах та районах області.
Результати виконання заходів щодо утвердження гендерних паритетів у кожному колективі, факти щодо врахування гендерних аспектів у стилі роботи керівництва, кадрової служби, профспілкової організації податкової служби області за підсумками 2008 року оприлюднені на сайті ДПА в області і надіслані для висвітлення в електронних, друкованих ЗМІ та Інтернет-виданнях регіону.

Ірина Сальник,
начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА у Херсонській області


Комментарии